روزهای دلتنگی

روز هایی که مدام تکرار می شود ...

بی هیچ تکراری از تو ...

... تکراری که پر از روزمَرّگی که نه روزمر‌گی است

باورت نمی شود بوی نا گرفته تمام استخوان هایم ...

و هیچ عبوری از تو نیست درهیچ کجای این تکرار

تا تو عبور کنی ذهنم از درک این همه تکرار در کف جمجمه ام می پوسد

و قلبم نیز ...


گاهی دلت یک حضور می خواهد برای ابد ...

اما نه از جنس حضور های همیشه

صاف و روشن...

صادقانه ....

/ 3 نظر / 30 بازدید
امیلی

سلام زیبا بود فوق العاده تاثیرگذار بود

رضا

به یاد گذشته ....

رضا

الـهــــــــــــــــــــــــی ....[گل]